Supplerende verktøy.

Alle Hudson Nordics spesialister blir kontinuerlig utdannet i markedets nyeste og beste verktøy innenfor profesjonell rekruttering, coaching, assessment og development.

Verktøyene er et supplement til våre egne gjennomarbeidede testverktøy, og anvendes i samspill med vår executive coachingprogrammer, rekruttering, onboarding og lederutvikling.

Ditt personlige 360° ledelses-verktøy.

Hudson Nordic er sertifisert bruker av Bates’ Executive Presence Indicator (ExPI) – en modell som gir oss mulighet til å hjelpe deg og ditt ledelsesteam med å skape et 360 bilde av deres profesjonelle tilstedeværelse.

ExPI- modellen er et dyptgående verktøy som er basert på omfattende, validert forskning fra Bates Communications. Det brukes blant annet i vurderingen av en leders tilstedeværelse – og evnen til å engasjere, inspirere, tilpasse og få folk til å handle.

Modellen er basert på tre hovedområder – karakter, substans og stil – og identifiserer 15 spesifikke fasetter av lederskap, som gjør deg i stand til å kartlegge, styrke og utvikle din tilstedeværelse som leder i forhold til nøkkelinteressenter, kunder og ansatte.

For å skape et realistisk bilde av de lederens kvalitet, styrker og mangler samler vi et bredt og nyansert utvalg av respondenter. Disse vil typisk bestå av kolleger, ledere, medarbeidere og andre relevante stakeholders.

Too long, didn’t read?

 

 

ExPI-modellen er et verktøy til lederen som ønsker å øke sin tilstedeværelse, kraft og innflytelse. Den gir deg verdifull kunnskap og konkrete verktøy til å motivere og inspirere andre – og tar utgangspunkt i den faktiske ledelsen og de reelle organisasjonsutfordringene du står ovenfor

 

 

Helt tett på med Carl Gustav Jung.

Carl Gustav Jungs personlighetstest er en av de mest etablerte og respekterte modellene innenfor personlighet og atferd. Testen har eksistert i mange år, men bruken av førende rekrutteringsspesialister har utvidet seg – blant annet her hos Hudson Nordic.

Helt konkret, måler testen dine preferanser på hvordan håndtere- og forholde deg til mennesker, behandle opplysninger, treffe beslutninger og organisere ditt liv – hvor du basert på dette blir klassifisert som én av Jungs 16 personlighetstyper.

Hver personlighetstype har sine egen tilknyttede jungianske kognitive funksjoner, som sikter mot å forklare måtene mennesker med hver type oppfatter og interagerer med virkeligheten.

Det endelige resultatet gir deg derfor et ganske presist overblikk over din personlighet og oppførsel, som etterfølgende kan sammenlignes med en eksisterende eller potensiell arbeidsgivers krav.

Testen har eksistert i mange år, men er fremdeles hyppig brukt.