Trainees

Vi støtter deg i rekrutteringen og vurderingen av traineer. Basert på dine krav og ønsker, rekrutterer og vurderer vi trainee-kandidater på alle områder (internasjonale/nasjonale) som du har tenkt å innstille traineer. Når vi vurderer kandidater bruker vi verktøyene våre personlighet-, motivasjon- og evnetester samt rollespill (fullt assessment center). På denne måten ser du det fulle potensialet til kandidatene i forkant av rekrutteringen.