Second Opinion

Foretrekker du å gjøre rekrutteringen selv, men mangler en grundig og kompetansebasert beslutningstakning?

Gjennom en Second Opinion hjelper vi selskaper å føle seg trygge i sin rekruttering. Basert på kravprofilen din, lar vi kandidatene gjennomføre et nøye utvalg tester (personlighet-, motivasjon- og evnetester) og deretter supplerer disse med et kompetansebasert intervju.
Resultatene er samlet i en rapport der vi beskriver hvordan kandidaten samsvarer med kravprofilen du har satt opp, samt en predikasjon på hvordan kandidat vil gjøre det i rollen.