Test & kvalitetssikring.

I et konkurransepreget marked er det ikke lengre nok å kjenne kandidatenes ferdigheter. Faktorer som lederpotensiale, «business attitude» og kulturell kompatibilitet er vel så viktig når du skal ta den rette beslutningen i jakten på en ny leder.

Derfor utdanner vi løpende våre konsulenter innenfor utvalgte psykometriske tester og den nyeste forskningen, så de kan gi bransjens beste – og mest objektive – vurdering av kandidater.

Arbeidet vårt støttes av veldokumenterte og velprøvde test- og assessmentverktøy utviklet ved vårt Center of Excellence i Belgia. Ved hjelp av disse verktøyene kommer vi tett på kandidatene og får avdekket potensiale, preferanser og match gjennom en dobbel vurdering.

Vårt mål er at kunden får et dypt innblikk i kandidatens kompetanser og evner. På samme måte gjør vi alt i vår makt for at kandidaten går ut av døren med nye innsikter om seg selv og sine kompetanser.

Competency Framework.

Vårt Competency Framework er designet for å avklare hvilken oppførsel som forventes på de ulike nivåene i en organisasjon – med formål om å skape et effektivt fundament for å integrere alle HR-prosesser rundt utvelgelse, bevaring, utvikling og karriereovergang.

I dag ser de fleste organisasjoner på kompetanser som et grunnleggende element innenfor effektiv Talent Management. Mange ledende virksomheter har derfor klassifisert rammen for kompetanser på forskjellige nivåer, så de aktivt kan bruke dem til å:

 • Ansette og velge medarbeidere med den riktige profilene til rollen og organisasjonen.
 • Gjøre forventningsavklaringer, sette mål og følge opp effektivt og objektivt
 • Få overblikk over hva som skal til for å drive virksomheten i en bestemt retning, og hvilke kompetanser det er behov for.
 • Identifisere hvilke kompetanser man mangler, og i så fall må utvikle, tiltrekke og bevare.
 • Skape målrettede utvikling- og treningsinitiativer for enkeltpersoner og grupper – herunder executive coaching

5+1 Competency Model.

Hudson Nordics 5+1 kompetansemodell er ryggraden i vårt arbeid med rekruttering og talent management.

Modellen er basert på en omfattende research, hvor Hudsons eget forskningsteam har analysert mer enn hundre kompetansemodeller fra internasjonale virksomheter, såvel som aktuelle HR-tendenser.

Forskerne har deretter identifisert fem kjernekompetanser med hver deres ferdigheter: Information Management, People Management, Task Management, Interpersonal Management og Personal Management.

Disse fem kompetansene er ordnet hierarkisk, og ferdigheten i hver av klyngene prioriteres ytterligere. Den siste kjernekompetansen er teknisk ekspertise, som inkluderer teknisk eller organisasjonsspesifikk kunnskap og ferdighet.

Det fungerer bare hvis vi gjør det sammen.
Kontakt oss

5+1 modellen er designet for å være fleksibel, og kan anvendes til ulike jobber og roller i en organisasjon for å skape en tilpasset rekrutteringsprofil. Kandidater kan dessuten velges og evalueres i forhold til modellen, noe som sikrer en effektiv samtale- og vurderingsprosess.

I Hudson Nordic jobber vi parallellt med vår kompetansemodell og våre testverktøy for å sikre både kunder og kandidater en gjennomarbeidet og veldokumentert vurdering og feedback.

Vi insisterer dessuten på å involvere våre kunder i utvelgelsen av spesifikke kompetanser i forbindelse med våre Assessment & Development aktiviteter, slik at vi kan oppnå den mest nøyaktige og organisasjonsspesifikke informasjonen i oppstarts- og utviklingsstadiene.

På den måten skreddersyr vi sammen et funksjonelt Competency Framework, som avspeiler nettopp din virksomhets unike kultur og miljø – og ikke minst de kompetansene som skal til for å oppnå suksess i denne spesifikke kontekst.

Business Attitudes Questionnaire.

Rekruttering innebærer en viss risiko med seg. Samme hvor detaljert en screening- og utvelgelsesprosess du har, er det vanskelig å kunne presist forutse hvorvidt noen vil passe godt inn i din organisasjon, samt om de vil leve opp til dine forventninger.

Hudsons Business Attitudes Questionnaire (BAQ) kan hjelpe deg med disse utfordringene. BAQ vurderer 25 forskjellige dimensjoner av personlighet, som bistår med å predikere hvordan en kandidat vil oppføre seg på en arbeidsplass.

Testen er utviklet av Hudson Research & Development og er blitt testet på mer enn 60.000 kandidater. Den er en fast del i vår rekrutteringsprosess. Blant annet fordi den:

 • Gjør det mulig å identifisere hvilke kandidater som er mest sannsynlig å passe inn i din organisasjon og utvikle seg best i takt med virksomhetens organisasjonskultur
 • Gir muligheten til å utforske og gå i dybden på kandidatens kompetanser, noe som sikrer bedre vurderingsgrunnlag
 • Sikrer en god opplevelse for kandidaten, da det etterfølgende intervjuet blir mer fokusert og dermed gir kandidaten en dypere innsikt i egne kompetanser.
 • Ruster virksomheter bedre til å ta en informert beslutning på et velfundert grunnlag.

BAQ’en tas online og er tilgjengelig på mer en 25 språk. Den tar under 30 minutter at gjennomføre, men er ikke tidsbegrenset.

Motivational Drives Questionnaire.

Prestasjon er ikke utelukkende basert på evner. Motivasjon og personlige drivere spiller i stor grad også en rolle. Disse egenskapene definerer ikke en persons engasjement, men i hvilken retning deres utvikling går, samt deres arbeidsglede. Simpelthen fordi mennesker gjør best det de liker best.

Hudsons Motivational Drives Questionnaire (MDQ) gir deg verdifull innsikt i hvilke faktorer som motiverer dine medarbeidere, og hvilke knapper du kan trykke på for å løfte deres arbeidsglede.

MDQ’en måler på opp til 15 motivasjonsdimensioner baseret på de seneste motivasjonsteoriene. Testen er bygget opp rundt et spørreskjema, som lar kandidatene indikere hva de finner mest interessant ved en jobb og hva som motiverer dem til å gjøre et godt stykke arbeid. MDQ’en er derfor et sterkt verktøy innenfor både rekruttering, assessment, utvikling, coaching og karriererådgivning.

Testen tas online og er tilgjengelig på over 25 forskjellige språk.

Reasoning Ability Tests.

Vi anvender spesielt utviklede evnetester (RAT-tester) for å gi et objektivt bilde av din medarbeider eller kandidats potensiale og ferdigheter. RAT-testene består av en abstrakt, verbal og nummerisk evnetest som gir innsikt i din medarbeider eller kandidats evner innenfor de ulike områdene.

Testene kan tas på ulike nivåer – tilpasset den konkrete stillingen. Når kandidaten har tatt alle testene, mottar du en rapport med:

 • En generell score som indikerer hvilken normgruppe kandidaten tilhører.
 • Tre subscorer som beskriver arbeidsstil og tilnærming til testene, herunder tempo og nøyaktighet.

Vi holder våre kandidater og kunder i hånden hele veien fra oppstart til avslutning av prosessen.