Reisen mot den perfekte match.

Det starter med deg.

Vi starter alltid med å sette oss inn i våre kunders ønsker, behov og utfordringer. En av våre styrker er å innlede gode og langvarige kunderelasjoner, så vi kjenner våre kunder og deres strategiske målsetninger godt.

Er du en ny kunde, så engasjerer vi oss vel så mye med å få skapt et fundament for et langvarig samarbeide gjennom gode dialoger og oppstartsmøter. Vi skaper overblikk over interessante miljøer, bransjer og profiler – og legger en strategi for hvordan vi best mulig kan få tak i de riktige kandidatene.

Search & Selection.

På bakgrunn av et godt forarbeid i oppstartsforløpet, setter vi i gang search-prosessen. Vi aktiverer vårt nettverk og prikker relevante profiler på skulderen. Med mange års erfaring har vi løpende bygget opp et godt og solid nettverk på tvers av bransjer, som vi i stor grad benytter oss av. I search-prosessen avdekker vi innledende interesse og relevans gjennom screening samtaler.

Vurdering & evaluering.

Etter grundig screening inviterer vi relevante kandidater til innledende intervjuer med våre erfarne konsulenter. Her avdekkes ytterligere motivasjon og relevans, hvorpå de mest relevante kandidatene inviteres videre i prosessen.
Herfra tester vi kandidatene med Hudson Solutions personlighets-, motivasjons-, og kompetansetester.

Vi differensierer oss fra de fleste av våre konkurrenter ved å ha vårt eget Assessment og Development Centre. Her bruker vi fulle dager på å vurdere kandidaten i forskjellige scenarioer gjennom rollespill, case-presentasjoner og kompetansebaserte intervju.

Det endelige håndtrykk.

Vi rådgir i forbindelse med inngåelse av kontrakt og finner i fellesskap ut den beste løsningen for våre kunder og kandidater. Vi elsker følelsen av å ha funnet den helt rette kandidaten til vår kunde – og følger opp kandidaten tett det første året.

Vi er med hele veien fra start til siste strek er signert på kontrakten – og i månedene som følger. Der er vi, fordi det gir mening. For oss. For et langvarig samarbeide. For kandidatene.

Vi holder kandidater og kunder i hånden hele veien fra oppstart til avslutning av prosessen.

Vi har lang og bred erfaring med Search av ledere og tyngre fagspesialister i ulike bransjer og på tvers av geografiske områder.
Vil du vite mer om våre prosesser eller hvordan vi best kan bistå deg, ta kontakt med Managing Partner, Thomas Enstad+47 92 63 54 39 / te@hudsonnordic.com for mer informasjon!