Klar. Ferdig. Onboard.

Når du jobber med Hudson nordic stopper ikke ansettelsesprosessen nødvendigvis med et avsluttende håndtrykk etter en ansettelseskontrakt.

Ved alle våre ansettelser sikrer vi en smidig overgang for både kandidat og ansettende leder ved å følge opp hver tredje måned hele det første året. Ved oppfølgingene anvender vi våre coachingteknikker for å sikre at ansettende leder og kandidat får diskutert felles forpliktelser og kommer godt i gang med samarbeidet.

Kom i gang
fra start.

 

 

 

Våre onboarding-samtaler er rettet mot å løpende utvikle både kandidaten, den ansettende leder og ledelsesteamet som står bak med et sterkt fokus på de «uskrevne» regler og karakteristika som er tilstede i alle organisasjoner, avdelinger og arbeidskulturer.

Samtalene hjelper med å bygge opp tillit, forpliktelser og ansvarlighet for alle parter. Med tremåneders intervaller sikrer vi at både kandidat, managementteam og ansettende leder fremhever de riktige tingene, og fortsetter med å gjøre det de gjør bra enda bedre.