Profesjonell vurdering.

Hos Hudson Nordic jobber vi med alt fra veletablerte brands, til nystartede virksomheter. Fellers for våre kunder er at de er klar til å ta deres virksomhet til det neste nivå, og har behov for dyktige ledere og medarbeidere for å nå deres strategiske mål.

En stor del av dette arbeidet handler om å vurdere potensielle kandidater. Både i forbindelse med våre egne rekrutteringsprosesser, og på vegne av kunder som ønsker en ekstra objektiv vurdering basert på vitenskapelig testede og velutviklede vurderingsverktøy.

Til formålet benytter vi vårt anerkjente Assessment Centre, som sikrer at vi kommer tett på kandidatens personlige og profesjonelle kompetanser. La Hudson Nordic hjelpe deg med å evaluere ledere og nøkkelpersonell.

Tett på kandidaten.

Hudson Nordics Assessment Centre gir våre kunder en fleksibel og skreddersydd tilgang til Talent Management. Selve prosessen kan tilpasses dine behov, men tar utgangspunkt i kompetansebasert intervju, psykometriske tester og profesjonelle rollespill.

Med disse verktøyene skaper vi et nyansert bilde av et snevert kandidatfelt, så vi kan gi våre kunder det beste utgangspunktet for å velge den helt rette kandidaten til jobben – samtidig som at vi sikrer en god og lærerik opplevelse for alle kandidater.

Bæreelementer i Assessment Centre.

Kompetansebasert intervju.

Med kompetansebasert intervju har Hudson Nordic sammen med deg som kunde valgt ut spesifikke kompetanser som kandidaten skal vurderes på. Det er derfor snakk om et dybdeintervju med fullt fokus på å få avdekket de utvalgte kompetanser. Intervjuet tar 1,5 time.

Case presentasjon.

Her får kandidaten tildelt en case, hvor det skal presenteres et løsningsforslag på en forutbestemt problemstilling. Casematerialet inneholder alt kandidaten har bruk for og det er mulighet for å stille spørsmål til kandidaten. Selve presentasjonen varer 30 minutter inklusiv spørsmål.

Rollespill.

Ved rollespillet får kandidaten mulighet til å forberede seg på å kunne spille med et spesifikt scenario ovenfor en av våre dyktige og sertifiserte Assessors. Materialet til rollespillet inneholder alt kandidaten trenger, og scenarioet er utvalgt i samarbeid med deg som kunde.

Formålet med rollespillet er å teste kandidaten på et spesifikt område, og på noen spesifikke kompetanser. Et eksempel kan være den ubehagelige samtalen mellom en direktør og en leder som presterer dårlig.

Ønsker du å vite mer? Ring oss på tlf 2195 9000 eller skriv til oss;