Styremedlem – CORPRT

Harbitzalléen 2A, Oslo, Norway
Bidrag 14/05/2021
  • Referanse:
  • Jobb type:
  • Søknadsfrist: 14/05/2021

logo-grey-background-clean.png

I samarbeid med tenketanken CORPRT og norskstyrebase.no gjennomfører vi kandidatvurderinger av potensielle styremedlemmer.

 

Ønsker du å bli medlem av vårt styrekandidat nettverk ber vi deg om å registrere din CV i vår database ved å søke på denne stillingen, samt legge ved din styre CV. Dette for å ivareta GDPR, samt sikre en god og effektiv kommunikasjon med deg. 

For å sikre at nettverket bringer inn den kompetanse og erfaring som våre samarbeidspartnere etterspør, vil vi gjennomføre et assessment center, samt dybde intervju med aktuelle kandidater.

Hva skjer videre?

Du vil ikke bli fulgt opp som om du søkte på en vanlig stilling, men snarere når vi får styreoppdrag du kan tenkes å kvalifisere til. På samme måte vil vi kommunisere med deg i form av ulike nyhetsbrev og tilbud om kompetansehevende aktiviteter. 

Kontaktinfo

Thomas Ensdtad Partner – CORPRT Managing Partner 

tlf.: 92 63 54 39 
e-post: thomas@corprt.no