Interimledere

Bidrag 15/04/2020
  • Referanse:
  • Jobb type:
  • Søknadsfrist: 15/04/2020

Er du en erfaren leder og/eller har lang spisskompetanse innen ditt fagfelt? 

Vi opplever etterspørsel etter kompetente personer som kan tre inn i lederoppdrag og som tyngre fagspesialister for å dekke temporære behov. 

Det er både til planlagte og akutte behov i bedrifter; f.eks ved planlagt fravær eller ved sykdom, i snuoperasjoner eller behov for kriseledelse, mangel på ekspertise internt eller til prosjekter, eller rett og slett i lengre rekrutteringsprosesser. 

Vi har levert ledere og tyngre spesialister innen blant annet økonomi og regnskap, Tech og IT, samt HR på oppdrag til våre oppdragsgivere. Dette er oppdrag som gjerne strekker seg i 6-18 mnd.
Vi opplever behov i flere segmenter så er du leder i dag eller besitter en sterk kompetanse innen et fagfelt ser vi gjerne at du registrerer deg. 

PS! Er du permittert eller på jobbjakt og vil bidra som interimleder/konsulent vil vi gjerne at du registrerer deg så vi kan vurdere deg mot oppdrag som matcher din bakgrunn.