Ingeniør innen risikostyring

Bidrag 15/08/2022
 • Referanse:
 • Jobb type:
 • Søknadsfrist: 15/08/2022

Ingeniør innen risikostyring

I Borregaard tenker vi nytt og beveger verden mot et grønnere samfunn gjennom å kombinere bruk av teknologi med kompetanse og innovasjon. Produktene vi produserer er bærekraftige alternativer til oljebaserte produkter og møter dermed langsiktige, globale utfordringer knyttet til befolkningsvekst, ressurstilgang og miljø- og klimabelastninger.

Med et avansert bioraffineri i verdensklasse bestående av en rekke fabrikker fordelt over flere lokasjoner, har vi et bevisst forhold til risiko og en dedikert avdeling for risikostyring. Risk Management-avdelingen består av 40 personer som jobber innen risikostyring, kvalitetskontroll, kvalitetssikring og regulatoriske forhold.

Som ingeniør innen risikostyring får du en viktig og sentral rolle i å sørge for sikker drift av våre produksjonsanlegg ved bioraffineriet i Sarpsborg. Stillingen er operativ mot driftsmiljøet i organisasjonen, en pådriver i risikostyringsprosesser og sentral i vurdering av tiltak.

Arbeidsoppgaver:

 • Vurdering av krav knyttet til sikker drift av produksjonsanleggene
 • Prosjektledelse av tverrfaglige team og gjennomføring av risikovurderinger
 • Pådriver i arbeidet med å forbedre risikostyringsprosesser, barrierestyring og rapportering
 • Samarbeid med eksterne miljøer innen prosess-sikkerhet og risikovurdering
 • Analyse av hendelser
 • Fortløpende vurdering av sikkerhetsytelse
 • Utvikling av opplæringsprogrammer innen prosess-sikkerhet


Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen retninger som kjemi/maskin/konstruksjon/prosessteknikk, elektronikk/elektro/, industriell økonomi, maritime/offshorefag
 • Risikostyring bør være del av utdanning/erfaring
 • Minimum fem års arbeidserfaring fra lignende arbeid i en industrivirksomhet
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk (muntlig og skriftlig)


Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig
 • God helhetsforståelse og godt overblikk
 • Høy gjennomføringsevne