Hydrolog – Skagerak Kraft AS

Porsgrunn, Norway
Bidrag 21/06/2024
  • Referanse:
  • Jobb type:
  • Søknadsfrist: 21/06/2024

Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og energiomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 52 hel- og deleide vannkraftverk og har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi. Ambisjonen er optimal utnyttelse og forvaltning av eksisterende ressurser, og en skånsom utbygging av nye. Seksjon Marked har ansvar for selskapets kraftforvaltning, blant annet fysisk krafthandel og produksjons-optimalisering, hydrologi og modellutvikling.

Bilde 5 - uformelt møte i foajeen.png
Om stillingen

Mulighetene er mange, og aktivitetsnivået er høyt hos oss for tiden! Hydrologi er helt essensielt for at vi skal vi klare å opprettholde operativ drift, samt nå våre strategiske langsiktige mål, bl.a. knyttet til det å maksimere verdien av vannet. Økende oppdragsmengde og økt kompleksitet med datahåndtering gjør at vi ønsker å styrke modellhydrologi-teamet både når det gjelder kapasitet og kompetanse.

Dine arbeidsoppgaver vil inkludere:

  • Utvikling og vedlikehold av hydrologiske modellverktøy med utstrakt bruk av GIS.
  • Utvikling og vedlikehold av hydrologiske modeller til beslutningsstøtte for produksjonsoptimalisering.
  • Inngå i hydrologisk vaktordning for utarbeiding av tilsigsprognoser.
  • Bistå i utbyggingsprosjekter.
  • Delta i FoU prosjekter knyttet til klima og bærekraft.
Hvem er du?

For å trives i denne jobben, tror vi du er god på samarbeid og kommunikasjon. Du er analytisk, strukturert og grundig, og jobber like lett selvstendig som i et team. Du er nysgjerrig og har en entusiastisk holdning til å lære og utvikle nye ferdigheter, og trives med å jobbe i et operativt miljø hvor du av og til må ta en beslutning selv om noe er usikkert.

Vi trenger at du har høyere teknisk utdannelse innen for eksempel hydrologi, meteorologi eller geomatikk. God kompetanse innen GIS, gjerne i sammenheng med hydrologisk og hydraulisk modellering vil være en stor fordel. Du er komfortabel med Python som verktøy, og har enten kjennskap til bransjen eller et sterkt ønske om å få det.

Vi ser etter kandidater som besitter den rette kompetansen – enten du er nyutdannet eller har flere års erfaring. Vi søker nye hydrologer og forventer ikke at du dekker alle punktene listet opp i din profil. Imidlertid, hvis noe av det vi nevner treffer deg og du i tillegg er god til å kommunisere, er vi interessert i få kontakt med deg for å høre hvordan du kan bidra til å løse de hydrologiske oppgavene i et tverrfaglig miljø bestående av hydrologer og utviklere.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, fleksible arbeidsordninger, gode velferdsordninger og legger til rette for kompetanseutvikling. Skagerak er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb, og vi holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn.

Er dette interessant?

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Har du spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte Rolv Brudal, Managing Partner, i Hudson Nordic på 47 35 13 93 / rb@hudsonnordic.com

Om Skagerak Energi

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en energipartner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.

Bilde 3 - kvinne med el-kule.png