Entelios søker Salgskoordinator

Harbitzalléen 5, Oslo, Norway
Bidrag 28/02/2023
 • Referanse:
 • Jobb type:
 • Søknadsfrist: 28/02/2023

Entelios er en av Nordens største energileverandører til bedrifter og offentlig virksomhet, og forvalter et årlig energivolum på mer enn 25 TWh. I tillegg til kjernevirksomheten innen leveranse og forvaltning av kraft, ønsker Entelios å være en innovativ energipartner med tjenester innenfor miljø, energiløsninger og fleksibilitet.

Entelios er en partner for bedrifter som er klare for å redusere sitt energiforbruk, skape denne fleksibiliteten og utvikle helautomatiske løsninger som er til fordel for både bedrift og samfunn.

Entelios har en solid eier i Å Energi, som gir selskapet mulighet til å ta samfunnsansvar og bidra i viktige prosjekter for å møte det grønne skiftet. Entelios kundeløfte er å være “kundenes viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid”.

Entelios-logo.jpg
Hvorfor jobbe i Entelios?

Du ønsker å bidra til en bedre fremtid og være aktiv i det grønne skiftet. Du vil få være delaktig i å utforske og påvirke potensialet til Entelios sine kunder for en bedre og mer bærekraftig fremtid. Hos oss vil du bli en del av et åpent, sosialt og inkluderende miljø fylt av dyktige fagressurser med en leder som sammen med teamet sørger for god oppfølging.
Vi har gode betingelser, som blant annet innebærer fleksibel arbeidshverdag og gode pensjons- og forsikringsordninger. Primært arbeidssted vil være i freshe kontorlokaler på Lysaker Torg med gode fasiliteter og nær til offentlig transport

I denne rollen vil du bli satt inn i alle prosesser og vi ønsker at du naturlig tar din posisjon. Er du den rette – så kan du det! Du vil få unik kunnskap og kompetanse på alt Entelios jobber med gjennom salgs- og kundeprosessen – og det ligger til stillingen at du vil få muligheten til å utvikle deg videre i våre salgsroller etter ønske. En av dine suksessfaktorer er å bidra til at selgerne får en mer effektiv arbeidsdag slik at de kan prestere bedre. Det er en utadrettet rolle som gjennom både selvstendig arbeid og tett samarbeid med kollegaer, bidrar til egne og avdelingens måloppnåelse. Du vil også jobbe tett opp mot våre samarbeidspartnere og sponsorater, og være med å arrangere stands og stå på messer.  

Som Salgskoordinator får du
 • Jobbe tett med KAM og salgssjefer og generelt bidra til en mer effektiv hverdag
 • Være generell støtte for salgsavdelingen, koordinere og følge opp interne arbeidsoppgaver og sikre god kommunikasjon mellom avdelinger internt, samt eksternt mot kunder og samarbeidspartnere
 • Bistå KAM og salgssjefer i å utarbeide anbud, tilbud samt igangsetting og oppfølging av leveranser
 • Være ansvarlig for å drive mindre utviklingsprosjekt i salgsavdelingen som skal bidra til bedre samhandling og mer effektive salgsprosesser.
 • Videreutvikle og ha delansvar for oppfølgingsprosedyrer og interne systemer (Lime CRM, Teams, MS Office mm)
 • Partneravtaler / sponsorater; forberede og følge opp kampanjer og arrangementer sammen med KAM / salgssjefer
 • Delta i salgsmøter ved behov, bistå i utviklingen av salgsmateriale
 • Proaktivt bidra til at avdelingen når sine mål gjennom oppnåelse av egne mål
 • Sikre høy leveransekvalitet i.h.h.t. avtalte forventninger
 • Rapportere innfor eget ansvarsområde
 • Til enhver tid holde selskapets kundeoppfølgingssystem LIME oppdatert basert på egne kundeaktiviteter
 • Være vår Office manager; Organisere møter, interne innkjøp, forefallende mm.
Ønsket kompetanse
 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis bachelor business, administrasjon eller lignende.
 • 1-3 års relevant erfaring innen området (gjerne kommersielt salg og salgsrelaterte oppgaver)
  Vi tror du vil lykkes om du
  • Har gode samarbeidsevner, og liker å delta og skape resultater sammen med andre
  • Har gode kommunikasjonsegenskaper
  • Har sterk gjennomføringsevne og evne til å omsette planer til handling og resultater
  • Har høy grad av fleksibilitet til å ta på deg nye oppgaver og omstiller deg raskt
  • Er initiativrik, får ting til å skje og tar ansvar for sine resultater.
  • Brenner for å skape gode kundeopplevelser
  • Er løsningsorientert og ansvarsfull
  • Er selvstendig og har høy arbeidskapasitet
  • Er strukturert og velorganisert
  • Har god kontroll og kompetanse på systemer (CRM Lime, Teams, Power BI og MS Office m.m.)
  • Er en relasjonsbygger med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)
  • Trives med høyt tempo

     Kjenner du at dette er en rolle for deg? Da håper vi å høre fra deg! Send oss din CV og noen ord om deg selv. Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med vår rådgiver i Hudson Nordic, Anne Lund på tlf 99 58 00 44 eller på mail anne.lund@hudsonnordic.com

     Kraftbransjen er underlagt eget regelverk om bakgrunnssjekk av alle ansatte, for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Det er derfor viktig at du legger inn vitnemål/fagbrev sammen med søknaden. Denne bakgrunnssjekken blir gjennomført av Semac, men gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. Personopplysninger behandles i henhold til lovverket.