Aktuar/Statistiker/Matematiker – Sparebank 1 Forsikring

Harbitzalléen 2A, Oslo, Norway
Bidrag 04/06/2023
 • Referanse:
 • Jobb type:
 • Søknadsfrist: 04/06/2023

Sparebank 1 Gruppen er eid av Sparebank1-alliansen, Norges nest største finansaktør. Bankene i alliansen er selvstendige regionale- og lokale enheter, som tilbyr et fullverdig spekter av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter i sine markeder.

Sparebank1 Forsikring AS er et livsforsikringsselskap og er en heleid virksomhet innen Sparebank1 Gruppen. Sparebank1 Forsikring utvikler og leverer personforsikrings- og pensjonsprodukter. Vi er 140 høyt motiverte ansatte, som kontinuerlig jobber for å være best på vekst og ha markedets mest tilfredse og lojale kunder

logo.png

Vi søker engasjerte medarbeidere til deres aktuaravdeling. Avdelingen har blant annet ansvaret for solvensberegninger, aktuarmodeller, forsikringstekniske avsetninger og analyser.

Du vil være en del av en empatisk organisasjon med korte beslutningsveier og gode utviklingsmuligheter. Hos SpareBank 1 Forsikring vil du jobbe med varierte arbeidsoppgaver i en avdeling med høy kompetanse og godt arbeidsmiljø. Du vil få muligheten til å påvirke løsninger og delta i selskapets teknologiske utvikling.

Aktuaravdelingen har et pågående samarbeid med Deloitte Danmark. Samarbeidet gir en spennende mulighet til å øke egen kompetanse, se oppgaver og metodikk med nye øyne og være i et miljø som kontinuerlig forbedres.

SpareBank 1 Forsikring tilbyr konkurransedyktige betingelser med god fastlønn, gode pensjonsordninger og gode forsikringsordninger. Telefon, avis og mulighet for hjemmekontor noen dager i uken. 

 

I Aktuaravdelingen vil noen av dine ansvarsområder være:

 • Utføre solvensberegninger, rapportering og analyser
 • Bidra til selskapets ORSA-prosess
 • Delta i arbeid med forsikringstekniske avsetninger innenfor Solvens II, IFRS17 og selskapsregnskap
 • Delta i arbeid med elementanalyse, overskuddtildeling og forsikringsteknisk rapportering
 • Bidra til effektivisering og automatisering av aktuarprosesser
 • Holde deg oppdatert på relevant lovverk og delta i faglige møter og diskusjoner

 

For at du skal lykkes med oppgavene, tror vi du har følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Aktuar eller utdannelse på masternivå innenfor matematikk, statistikk eller lignende
 • Ønskelig med 5-10 års praktisk erfaring som aktuar, statistiker, matematiker e.l. innen forsikringsbransjen, eller relaterte bransjer med spesiell vekt på livs- og pensjonsforsikring. Nyutdannede med relevant utdannelse og interesse for oppgavene kan også søke.
 • Interesse for eller erfaring med kontantstrømmodellering og Solvens II og/eller IFRS 17
 • Gode programmeringsferdigheter, for eksempel SQL og Python
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på både norsk og engelsk
 • Analytisk og strukturert
 • Evner å jobbe både selvstendig og som en del av et team
 • Høy grad av gjennomføringsevne
 • Interesse for fagområdet og oppgavene

 

Er dette en stilling som kan passe deg? 

Da håper vi du sender oss din CV og noen ord om deg selv. Ta gjerne kontakt med oss i Hudson Nordic om du har spørsmål til stillingen: Rolv Brudal, Managing Partner: 47351393 / rb@hudsonnordic.com