Er du klar for neste skritt i din karriere?

Aktive jobber: 6

 

Financial Controller - SF Studios Norge

Harbitzalléen 2A, Oslo, Norway
Bidrag 21/08/2023

Vi i Hudson Nordic søker, for SF Studios Norge, Financial Controllere til både deres Produksjonsselskap og Distribusjonsselskap. Begge stillingene vil være en del av SF Studios nordiske finansteam. Det nordiske finansteamet tilbyr økonomisk ekspertise til alle forretningsområder på tvers av alle SF Studios’ lokasjoner. Dette strekker seg fra kontantstrømanalyse og betalinger til budsjettering og prognostisering, regnskap, rapportering og forretningsanalyse. Du vil være en nøkkelperson i selskapet og jobbe tett med sentrale team i Norge og finanskolleger i de andre nordiske landene. Stillingene er basert i Oslo, og man rapporterer til leder for økonomisk kontroll som er basert i Stockholm. Ansvarsområder Som Financial Controller ...

Administrativ koordinator - Innkjøp og økonomi

Harbitzalléen 2A, Oslo, Norway
Bidrag 07/07/2023

Defendo AS er en importør og distributør av taktisk- og sikkerhetsutstyr for profesjonelle brukere og har i dag flere større kontrakter med blant annet Forsvaret og Politiet. Defendo er en del av Sterna-konsernet sammen med Eagle Products og Milrab. Milrab har vunnet flere bransjepriser, vært vinner av “Årets Nettbutikk” og var i 2022 på Financial Times sin liste over Europas 1000 raskest voksende selskaper (På 108. plass i Europa og 8. plass i Norge). Defendo deler plattform og varesortiment med Milrab, noe som muliggjør førsteklasses handleopplevelser med et bredt produktspekter, samt gode nett- og logistikkløsninger. Milrab og Defendo har til sammen ...

Aktuar/Statistiker/Matematiker - Sparebank 1 Forsikring

Harbitzalléen 2A, Oslo, Norway
Bidrag 04/06/2023

Sparebank 1 Gruppen er eid av Sparebank1-alliansen, Norges nest største finansaktør. Bankene i alliansen er selvstendige regionale- og lokale enheter, som tilbyr et fullverdig spekter av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter i sine markeder. Sparebank1 Forsikring AS er et livsforsikringsselskap og er en heleid virksomhet innen Sparebank1 Gruppen. Sparebank1 Forsikring utvikler og leverer personforsikrings- og pensjonsprodukter. Vi er 140 høyt motiverte ansatte, som kontinuerlig jobber for å være best på vekst og ha markedets mest tilfredse og lojale kunder Vi søker engasjerte medarbeidere til deres aktuaravdeling. Avdelingen har blant annet ansvaret for solvensberegninger, aktuarmodeller, forsikringstekniske avsetninger og ...

Styremedlem - CORPRT

Harbitzalléen 2A, Oslo, Norway
Bidrag 14/05/2021

I samarbeid med tenketanken CORPRT og norskstyrebase.no gjennomfører vi kandidatvurderinger av potensielle styremedlemmer.   Ønsker du å bli medlem av vårt styrekandidat nettverk ber vi deg om å registrere din CV i vår database ved å søke på denne stillingen, samt legge ved din styre CV. Dette for å ivareta GDPR, samt sikre en god og effektiv kommunikasjon med deg.  For å sikre at nettverket bringer inn den kompetanse og erfaring som våre samarbeidspartnere etterspør, vil vi gjennomføre et assessment center, samt dybde intervju med aktuelle kandidater. Hva skjer videre? Du vil ikke bli fulgt opp som om du søkte ...

Contracting Community

Bidrag 13/10/2020

At the right place at the right time. Are you searching for freedom but at the same time freedom within the right framework?  We at Hudson Nordic are now offering independent consultants and contractors even more opportunities for flexibility and progress. The opportunity to work within a limited timeframe on exciting projects for exciting companies. Want to be a part of our Contractor Community? Upload your resume or portfolio here. … På rett sted til rett tid. Vi i Hudson Nordic tilbyr nå uavhengige konsulenter flere muligheter for fleksibilitet og fremgang. Muligheten til å jobbe innen en begrenset tidsramme med spennende ...

Interim leder

Bidrag 15/04/2020

Er du en erfaren leder eller har lang spisskompetanse innen ditt fagfelt?  Vi opplever etterspørsel etter kompetente personer som kan tre inn i både lederoppdrag eller som tyngre fagspesialister i en gitt periode.  Det er både til planlagte og akutte behov i bedrifter; f.eks ved planlagt fravær, i snuoperasjoner eller behov for kriseledelse, i mangel av ekspertise internt eller til konkrete prosjekter, eller rett og slett for å sørge for at arbeidet blir levert i lengre rekrutteringsprosesser.  Vi leverer ledere og tyngre spesialister innen blant annet økonomi og regnskap, Tech og IT, samt HR på oppdrag til våre oppdragsgivere. Dette er oppdrag som gjerne ...