Hudson Nordics CSR-pris: Hudson Heart

Hudson Heart 2022

Velkommen til Hudson Nordics årlige CSR-pris. Hos Hudson Nordic er vi i vårt daglig arbeid opptatt av å se hver enkelt i øynene og møte dem med respekt. Vi tar det store ansvaret vi som organisasjon har for å opprettholde og løfte bærekraftig samfunnsutvikling på alvor – og støtter derfor flere initiativ hvert år, som på ulike måter jobber for å redusere ulikheter blant mennesker.

I 2021 har vi blant annet støttet Copenhagen 2021 i deres uvurderlige kamp for inkludering og mangfold, NGUVU for deres utrettelige innsats for likestilling i Kenya, og LMS, som med støtte og rådighet, gjør en viktig innsats for å endre tabuet rundt spiseforstyrrelser og selvskading, som dessverre rammer flere enn man tror.

Med Hudson Heart-prisen ønsker vi hvert år å gi dere muligheten til å belønne en ildsjel, en organisasjon eller en forening, som markerer seg på helt spesielt vis ved å legge hjerte og sjel i arbeidet med mennesker.

I tråd med våre fokusområder, går Hudson Heart 2022-prisen til individet eller organisasjonen som har jobbet spesifikt for å sette ett av følgende områder på dagsordenen:

  • Likestilling og Mangfold

Hudson Heart-prisen er verdt 10 000 NOK og gis til en organisasjon eller en person som har gjort en spesiell innsats for å gjøre en forskjell

Kjenner du en som burde bli nominert?

Send en epost til norge@hudsonnordic.com og fortell oss mer om den ildsjelen eller organisasjonen som du ønsker å nominere. I eposten må du svare på følgende spørsmål:

  1. Hvem eller hva er personen/ organisasjonen/ initiativet du ønsker å nominere?
  2. Beskriv lidenskapen: Hvorfor er akkurat dette området viktig?
  3. Beskriv motivasjonen: Hvorfor er akkurat dette området viktig?
  4. Hva er målet og motivasjonen for den nominertes arbeid?
  5. På hvilken måte har de klart å gjøre en forskjell?

Dersom ditt prosjekt blir valgt til den endelige prisen, vil du bli kontaktet innen 01.05.2022

Les mer om våre andre CSR initiativer