Development Centre

Invester i fremtiden. La dine ansatte nå sitt fulle potensial.

Et development centre har som mål å fremme den enkeltes utvikling og dermed kunne avdekke og nå sitt fulle potensial. I et Development Centre kartlegger vi individets styrker, ferdigheter og utviklingsbehov, som deretter fungerer som et beslutningsgrunnlag for ulike utviklingsinitiativer.

Trenger du:

  • Evaluere kompetansen til nye ansatte?
  • Identifisere og utvikle ´high-potentials´?
  • Hjelpe ledere å videreutvikle sine lederegenskaper?

Takket være våre psykometriske tester, vurderinger og profesjonelle rollespill og simuleringsøvelser, kan vi støtte deg i utviklingen av dine ansatte slik at de når sitt fulle potensial.

Ved å kombinere flere evalueringsmetoder får vi større kunnskap om den enkeltes kompetanser og motivasjon, som kan forutsi fremtidig atferd, ytelse og potensial. Invester i fremtidig suksess!

Hva kan effekten være å identifisere high-potentials?

Vitenskapelige studier har lenge antydet at investering i de rette menneskene vil maksimere organisasjonenes avkastning.
I tråd med Paretos prinsipp viser disse studiene at på tvers av et bredt spekter av oppgaver, bransjer og organisasjoner, har en liten andel av arbeidsstyrken en tendens til å drive en stor andel av de organisatoriske resultater, slik at:
  • Topp 1% står for 10% av organisasjonens resultat
  • Topp 5% står for 25% av organisasjonens resultat
  • Topp 20% står for 80% av organisasjonens resultat
Hva kan det bety for dere?
De som gjerne kalles «high-performers» og high performing teams  kan med andre ord utgjøre betydelige forskjeller for deres resultat ved egen innsats. Det er også bemerkelsesverdig at disse også gjerne fungerer som  ”multiplikatorer” for sine omgivelser, som løfter resultatlinjen for sine kolleger, og spesielt for deres direkte rapporterende.
Hva vil effekten være for din organisasjon ved å identifisere og utvikle en high-performer ? Og likeledes, hva kan effekten bli hvis du mister en slik ressurs?

Vil du vite mer? Send oss en mail..