Din coachingprosess.

Coaching er en høyst effektiv måte å identifisere, utvikle og forbedre profesjonelle og personlige ferdigheter på. Det er en dokumentert og bredt anerkjent metode, som øker suksessraten for de som på alvor har lyst til å lære seg selv og sine utviklingsområder bedre å kjenne

Formålet med Executive Coaching er å understøtte ledere og spesialister i deres personlige og profesjonelle utvikling. Gjennom fortrolige en-til-en sessions hjelper vi våre coaching-kandidater å utvikle seg i takt med deres karriere

Vi skaper et rom basert på gjensidig respekt og tillit, som gjør det mulig å bygge videre på dine styrker og styre dine selvpålagte grenser. På den måten kan vi sammen øke din gjennomslagskraft, samt økt muligheten for å tilføre en reell verdi til dine ansvarsområder.

One size
fits none.

 

 

 

 

 

Der er mange ulike tilnærminger til coaching. Våre er forankret i en profesjonell kontekst, hvor vi ser hele personen og anerkjenner at livet er påvirket av en rekke ulike faktorer.

Vi fokuserer derfor på hvordan overbevisninger, verdier og mønstre påvirker dine relasjoner til andre mennesker og deg selv. Samtidig som vi legger vekt på hvordan du reagerer på forandring, og hvordan en delfaktorer påvirker tilværelsen din.

Det som skiller Executive Coaching fra rådgivning og terapi, er at det gir deg som leder eller spesialist muligheten til å agere i en selvutviklende prosess.

Her fokuserer vi på å hjelpe deg med å oppnå innsikt i avstanden mellom den faktiske adferd og en ønskede adferd. Vi kommer derfor ikke med konkrete råd. Vi forteller deg heller ikke hva du skal eller bør gjøre. Det finner du selv ut på bakgrunn av samtaler med våre erfarne og profesjonelle coacher.

Som coaching-kandidat kommer du naturlig til nye innsikter, noe som ofte forankrer dette mye dypere i din adferd og oppførsel. Du vil, med andre ord, oppleve en permanent adferdsendring og fremgang.

De beste rådene er dine egne.

 

Er du interessert i en prat om coaching?

Ta kontakt med en av våre konsulenter