Team coaching

Hos Hudson Nordic tror vi at entusiasme og motivasjon er noen av de mest kritiske faktorene for å lykkes i det som er essensielt for teamet ditt. Vi ønsker å hjelpe deg med å bli enda mer bevisst på teamets styrker så vel som utfordringer – og derfra jobbet fokusert på dem.

Denne typen coaching handler hovedsakelig om å kunne inspirere gruppen til å reflektere, slik at gruppen kan ta og gjennomføre beslutninger innenfor rammene de er tildelt.

Samtidig er det spennende å oppleve hvor sterkt et team kan være når man blir klar over ens egne og andres grenser – og sammen tar de den direkte veien mot et felles mål.

Mennesker med mennesker.

Hos Hudson Nordic tror vi at entusiasme og motivasjon er noen av de mest kritiske faktorene for å lykkes i det som er essensielt for teamet ditt. Vi ønsker å hjelpe deg med å bli enda mer bevisst på teamets styrker så vel som utfordringer – og derfra jobbet fokusert på dem.

Denne typen coaching handler hovedsakelig om å kunne inspirere gruppen til å reflektere, slik at gruppen kan ta og gjennomføre beslutninger innenfor rammene de er tildelt.

Samtidig er det spennende å oppleve hvor sterkt et team kan være når man blir klar over ens egne og andres grenser – og sammen tar de den direkte veien mot et felles mål.

Det er flere forskjellige grunner til å velge gruppetrening:

  • Dere har en konkret og utfordrende oppgave som krever et høyere nivå av teamarbeid.
  • Du har et ønske om å avdekke og frigjøre teamets potensiale.
  • Du vil tilpasse forventninger, rammer og roller, og du trenger en objektiv sparringspartner.
  • Du vil takle aktuelle konflikter og styrke teamsamarbeidet.

Hos Hudson Nordic ønsker vi å være din pålitelige sparringspartner og lage en dag og et program skreddersydd til dine ønsker, behov og utfordringer.