Vi jobber med de beste

For å kunne levere det aller beste forløpet til våre coachingkandidater, jobber vi utelukkende med ICF-sertifiserte coacher fra Academy of Executive Coaching (AoEC) i London

Vi stiller ekstremt høye krav til våre coacher, og har flere sertifiserte PCC ICF-coacher – en tittel som krever at man har mer enn 1.200 profesjonelle coaching-timer og har bestått flere coaching-nivåer hos internasjonalt anerkjente skoler.

I ethvert coachingforløp hos Hudson Nordic kan du derfor være sikker på at din coach jobber ut fra International Coach Federations (ICF) strenge etiske retningslinjer.

International Coach Federation.

International Coach Federation (ICF) har gjennom mer enn 20 år vært ledende innenfor utvikling av profesjonell coaching.

Et av de bærende elementene i deres arbeid, er å gi den enkelte coach muligheten til å bli sertifisert. En sertifisering viser ikke bare kompetanser og ferdigheter, men også en dedikasjon til høye profesjonelle standarder, etikk og løpende utvikling

Formålet med ICF’s certificeringsprogram er å:

  • Beskytte og tjene brukere av coachingytelser.
  • Måle og sertifisere individuelle kompetanser.
  • Inspirere til kontinuerlig læring og utvikling.

Academy of Executive Coaching.

AoEC tilbyr den høyeste akkrediterte coachingutdannelse til enkeltpersoner gjennom en kombinasjon av ekspert konsulentbistand, coaching, utdannelse av interne coacher og leder- og ledelsesutvikling. De har et internasjonalt fakultet, og er kjent for å utdanne coacher som møter de høyeste globale standarder innenfor profesjonell coaching.