Tro kan flytte fjell. Vi flytter mennesker.

Vi har gjennom en lang årrekke arbeidet seriøst med coaching av ledere og spesialister. I løpet av den tiden har vi aktivt hjulpet flere enn 100 executives med å nå deres personlige og profesjonelle mål

I dag coacher vi mer enn 30 ledere årlig, hvor vi primært fokuserer på å løfte dem til neste nivå, gjøre dem oppmerksomme på egen adferd og styrke deres personlige og profesjonelle prestasjoner.

Ditt rom for utvikling og fordypning.

Som fundament til grunne for vår coaching og utvikling bruker vi Hudson Nordics egne personlighets-, motivasjons-, og evnetester.

Vår personligetstest er utviklet etter de høyeste standarder innenfor psykometrien, og tar utgangspunkt i «The Big 5» – de fem mest fremtredende faktorer i personligheten.

  • Ekstroversjon (innadvendt/utadvendt)
  • Nevrotisisme (bekymret/rolig)
  • Åpenhet (konvensjonell/original)
  • Samvittighetsfullhet (upålitelig/trofast)
  • Vennlighet (irritabel/godmodig)

Da våre personlighetstester er spesifikt utviklet til en profesjonell kontekst, har vi definert en sjette faktor – profesjonalisme – som dekker en rekke faktorer som anses relevante i et profesjonelt setup. Det er i dag ingen andre testtilbud som har samme vitenskaplige tyngde kombinert med denne forretningsfokuserte vinklingen.

Vi anvender våre personlighetstester i kombinasjon med motivasjons- og evnetester som et grunnlag for en dypere dialog i våre coachingsamtaler.