Sett standarden høyt. Det gjør vi.

Vi vet hva som skal til for å finne de beste lederne og spesialistene. Det betyr også at du kan forvente litt mer når du starter et partnerskap med Hudson Nordic. Vi lever av å sette standarden høyt.

Akkurat som våre kunder og kandidater.

Gode opplevelser.

Vi har tydelige holdninger til rekruttering og arbeider ut i fra et solid verdisett, når vi møter kunder og kandidater. Her er diskresjon og profesjonalitet i sentrum. Vi sørger for å sikre best mulige opplevelse på alle tenkelige parametere.

Det handler om mennesker.

Hvis vi ser på bransjen, finnes det mange meninger rundt hva Talent Management er. Er det en personlighetstest med etterfølgende feedback? Er det et fire timer langt intervju, som utfordrer kandidatens styrker og svakheter? Eller er det noe helt annet?

For oss er det ingen tvil. Talent Management er alt det nevnte – og mye mer. Det er, kort sagt, utvikling av mennesker.

Verdi for alle

Hos Hudson Nordic har vi gjort det til vår merkevare å finne nettopp den lederen eller spesialisten du mangler i din virksomhet. Vi vet at kvalifiserte og engasjerte medarbeidere er drivkraften som løfter bedriften. Derfor er det et ansvar vi tar seriøst, og en oppgave vi er stolte av.

Vårt arbeid er basert på veldokumenterte og velprøvde prosesser som skaper verdi – både for kunder og kandidater. Selvom det er en selvfølge for oss å leve opp til det vi lover kundene våre, anstrenger vi oss like mye for å sikre prosesser som skaper verdi for våre kandidater også.

Konsulentene våre er sertifisert og opplært innenfor Hudson Nordics egne test- og assessmentverktøy. Vi anvender disse for å komme tett på våre kandidater, ved hjelp av kompetansebaserte intervju og våre Assessment & Development Centre.

Færre antakelser.
Mer vekst.

 

 

Hudson Nordic har over 20 års erfaring med å hjelpe våre kunder å oppnå større organisatoriske resultater ved å vurdere, rekruttere og utvikle deres nøkkelpersoner.

Med utgangspunkt i vår internasjonale tilstedeværelse og nettverk jobber vi hver dag for å lykkes i vår viktigste oppgave. Nemlig å støtte små, mellomstore og store lokale og globale organisasjoner i å nå sine strategiske mål. Vi er lokale med et globalt nettverk.

Vi fokuserer på å levere smidige prosesser og gjennomarbeidet dokumentasjon. I vår bransje er det ikke nok å si at en kandidat vil klare seg godt, vi må kunne predikere potensiale og fremtidig ytelse.